Stimată doamnă ministru,

Prezenta interpelare are în vedere situaţia aparte a unei unităţi şcolare din oraşul Borşa, judeţul Maramureş, o şcoală aflată într-o zonă montană, unde învaţă 17 copii. În cursul anului trecut, autoritatea locală (Primăria şi Consiliul Local Borşa), precum şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş au închis ochii la iniţiativa directorului instituţiei de a închide respectiva unitate de învăţământ. La insistenţele părinţilor, ale căror doleanţe au ajuns până pe masa ministrului Educaţiei de la acea vreme, în septembrie 2019, şcoala s-a redeschis, iar activitatea didactică a putut continua pe tot parcursul anului şcolar actual.

Recent, părinţii copiilor mi-au semnalat faptul că Şcoala Gimnazială Nr. 2 (Gârlea), cea menţionată anterior, nu figurează în planul de şcolarizare aferent anului şcolar 2020 – 2021. În această situaţie, vă rog să luaţi măsurile care se impun pentru includerea şcolii între unităţile de învăţământ funcţionale pentru următorul an. De asemenea, vă solicit să îmi puneţi la dispoziţie o copie după planul de şcolarizare cuprinzând unităţile de învăţământ din Maramureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021. Totodată, doresc să îmi comunicaţi care sunt motivele ce au stat la baza excluderii şcolii Gârlea din rândul unităţilor şcolare din judeţ.

Deputat Adrian Todoran